Odstąpienie od umowy

23.

Kupujący będący konsumentem może w ciągu 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

24.

W przypadku opisanym w pkt. 23 kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy za towar na konto bankowe w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu, ale nie wcześniej niż Sklep Plastyczny Gwasz zarejestruje wpływ na konto bankowe zapłaty za towar od Kupującego. Sprzedawca zwraca wartość towaru . Sprzedawca nie zwraca kupijacemu kosztów wysyłki. Kupujący pokrywa koszty odesłania towaru oraz zabezpiecza towar na czas transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, z wyjątkiem śladów użycia koniecznych do określenia cech towaru.

 

25.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu, dostępne w formularzu zwrotu towaru.