Reklamacje i zwroty

Zwroty Reklamacje

 

22.

Towary sprzedawane w sklepie www.gwasz.com objęte są gwarancjami dystrybutorów. W sprawie napraw gwarancyjnych należy kontaktować się z gwarantem określonym na karcie gwarancyjnej. Gwarancje na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzedawcę obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamacje należy składać na adres poczty e-mail: gwasz@wp.pl Zostaną rozpatrzone do 14 dni roboczych.

 

23.

Kupujący będący konsumentem może w ciągu 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

24.

W przypadku opisanym w pkt. 23 kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy za towar na konto bankowe w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu, ale nie wcześniej niż Sklep Plastyczny Gwasz zarejestruje wpływ na konto bankowe zapłaty za towar od Kupującego. Sprzedawca zwraca wartość towaru . Sprzedawca nie zwraca kupijacemu kosztów wysyłki. Kupujący pokrywa koszty odesłania towaru oraz zabezpiecza towar na czas transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, z wyjątkiem śladów użycia koniecznych do określenia cech towaru.

 

25.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu, dostępne w formularzu zwrotu towaru.